Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν από 01/01/2020.

 

 

 

 1. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


 2. 1. Χρησιμοποιώντας και/ή επισκεπτόμενοι οποιονδήποτε τομέα (συμπεριλαμβανομένων υποτομέων) της betonalfa.com.cy ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων ή εφαρμογών που κατέχουμε (η “Ιστοσελίδα”) και/ή εγγραφόμενοι στην Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Απορρήτουμας, την Πολιτική για Cookiesμας και (iv) τους ισχύοντες Κανόνες για τα στοιχηματικά προϊόντα μας, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω (μαζί με τους ''Όρους''), και θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί και κατανοήσει όλους αυτούς τους Όρους.

  Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους Όρους και αν δεν τους αποδέχεστε, μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Οι Όροι θα ισχύουν επίσης για κάθε στοιχηματισμό μέσω τηλεφώνου και στοιχηματισμό μέσω κινητών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων αποθηκεύσιμων εφαρμογών σε μία κινητή συσκευή (σαν οι αναφορές για την χρήση της Ιστοσελίδας να ήταν αναφορές για την χρήση των υπηρεσιών μας τηλεφωνικού στοιχήματος και/ή στοιχηματισμού μέσω κινητών συσκευών).

  2. Όπου τοποθετείτε ένα στοίχημα ή ποντάρισμα χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, αποδέχεστε και συμφωνείτε να υπόκειστε στους Κανόνες που ισχύουν για τα διαθέσιμα προϊόντα στην Ιστοσελίδα κάθε στιγμή. Οι Κανόνες μπορούν να βρεθούν κάτω από την καρτέλα Βοήθεια του αντίστοιχου τομέα της Ιστοσελίδας ή πιο συγκεκριμένα:

  (α) οι Κανόνες για τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμοι στο κείμενο παρακάτω η κάνοντας κλικ εδώ,

  3. Όπου γίνεται αναφορά σε "Βetonalfa", "εμείς", "μας" ή "εμάς" σχετικά με: 

  (α) Προϊόντα αθλητικού στοιχήματος - αναφέρεται στην Betonalfa Ltd, 70 Papavasiliou Building First Floor, Kennedy Avenue, 1065 Nicosia, Cyprus (Αρ. Εγγραφής Εταιρείας HE 237951). Η Betonalfa Limited είναι αδειοδοτημένη και ρυθμισμένη από την  της Κύπρου (Αρ. Αδείας B005).

  4. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε τους Όρους περιοδικά για διάφορους λόγους (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να συμβαδίζουμε με όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς, και κανονιστικές προϋποθέσεις). Όλες οι αλλαγές θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Οι πιο πρόσφατα ενημερωμένοι Όροι θα είναι διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα. Αν οποιαδήποτε αλλαγή δεν είναι αποδεκτή από εσάς, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή του λογαριασμού σας. Αν, εντούτοις, συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών στους Όρους, θα θεωρήστε ότι έχετε αποδεχθεί αυτές τις αλλαγές.

  5. Αναφορά σε ''εσείς'', "σας'' ή ο ''πελάτης'' είναι αναφορά σε οποιοδήποτε άτομο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες της Βetonalfa και/ή οποιονδήποτε εγγεγραμμένο πελάτη της Βetonalfa.

 3. Όπως μπορεί να γνωρίζετε, το δικαίωμα για πρόσβαση και/ή χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ή όλων των προσφερόμενων προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας) μπορεί να είναι παράνομη σε συγκεκριμένες χώρες (όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ). Είστε υπεύθυνοι για να καθορίζετε αν η πρόσβαση σε και/ή χρήση της Ιστοσελίδας είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους στην επικράτειά σας και να εγγυάστε σε μας ότι ο στοιχηματισμός δεν είναι παράνομος στην περιοχή στην οποία διαμένετε.

  7. Η Βetonalfa επιδιώκει να παρέχει άριστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Σαν μέρος αυτής της επιδίωξης, η Βetonalfa υποστηρίζει το ασφαλές παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον σχετικό . Αν και η Βetonalfa θα χρησιμοποιεί κάθε φιλότιμη προσπάθεια της για να ενισχύσει τις πολιτικές της ασφαλούς παιχνιδιού, δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση αν πάραυτα εξακολουθείτε να στοιχηματίζετε και/ή να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με την επιδίωξη της προμελετημένης αποφυγής των σχετικών μέτρων και/ή η Βetonalfa δεν μπορεί να επιβάλλει τα μέτρα/πολιτικές της για λόγους πέρα από τον εύλογο έλεγχό της.
 4. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μπορεί να δημοσιευτούν σε διάφορες γλώσσες για ενημερωτικούς σκοπούς και ευκολία πρόσβασης στους παίκτες. ΜΟΝΟ η Ελληνική  εκδοχή είναι δεσμευτική για την εταιρία. Σε περίπτωση διαφορετικής διατύπωσης της Ελληνικής  εκδοχής με εκδοχή άλλης γλώσσας τότε η Ελληνική  εκδοχή υπερισχύει. 

 

 

 

 1. Β. Ο BETONALFA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

 

 1. 1. Αίτηση1.1 Όλοι οι αιτούντες πρέπει να είναι άνω των 18 χρονών και νόμιμου δικαιώματος για στοιχηματισμό ή εγγραφή με την Βetonalfa. Η Βetonalfa διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικό ηλικίας από οποιονδήποτε πελάτη και να επιβάλλει φραγή στον λογαριασμό του μέχρι να παρασχεθούν ικανοποιητικά έγγραφα (για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ).

1.2 Όλα τα στοιχεία που παρέχονται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι ακριβή και πλήρη από κάθε άποψη. Όπου αυτό δεν συμβαίνει, διατηρούμε το δικαίωμα επιβολής φραγής στον λογαριασμό.

1.3 Η Betonalfa θα επιβεβαιώνει την ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς αυτόν.


1.4 Αποδεχόμενοι τους Όρους και/ή εγγραφόμενοι για την χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε διά του παρόντος ότι θα έχουμε δικαίωμα να διεξάγουμε περιοδικά οποιονδήποτε και όλους τους ελέγχους ταυτοποίησης, πιστοληπτικής ικανότητας και άλλης επιβεβαίωσης που μπορεί να ζητούμε και/ή να απαιτούνται από ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και/ή από σχετικές κανονιστικές αρχές για την χρήση της Ιστοσελίδας και των προϊόντων μας γενικά. Συμφωνείτε να παρέχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες όπως ζητούμε αναφορικά με τους ελέγχους επιβεβαίωσης. Θα έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε φραγή ή περιορισμό του λογαριασμού σας κατά οιονδήποτε τρόπο θεωρούμε κατάλληλο  , μέχρι οι αντίστοιχοι έλεγχοι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά. 


Τα απαιτούμενα έγγραφα για την ταυτοποίηση του λογαριασμού σας είναι:

 

α) Αντίγραφο ταυτότητας: Έγχρωμο αντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας.

β) Πιστοποιητικό διεύθυνσης: Έγχρωμο αντίγραφο ενός πρόσφατου (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου) επισήμου εγγράφου στο οποίο να αναφέρονται το ονοματεπώνυμό σας και η διεύθυνσή σας (π.χ. λογαριασμό ΑΗΚ, ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, CYTA, κινητού ή μηνιαίο λογαριασμό τράπεζας).

Παρακαλώ σημειώστε ότι τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να ανεβούν στο λογαριασμό σας εντός 30 ημερών από την εγγραφή σας ή πριν την πρώτη σας ανάληψη. Σε αντίθετη περίπτωση ο λογαριασμός σας θα τεθεί υπό περιορισμό, μέχρι να λάβουμε τα έγγραφα σας. Υπάρχει περίπτωση επιπλέον έγγραφα να σας ζητηθούν για την πλήρη ταυτοποίηση του λογαριασμού σας. Όλες οι καταθέσεις θα ελέγχονται για σκοπούς παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όλοι οι πελάτες θα ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εξέλιξη της διαδικασίας ταυτοποίησης τους, εντός 24 ωρών από την από την αποστολή των εγγράφων τους.   1.5 Σαν μέρος της διαδικασίας εγγραφής, μπορεί να προμηθεύσουμε τα στοιχεία σας σε εγκεκριμένα πρακτορεία πιστωτικής αναφοράς για να επιβεβαιώσουμε της ταυτότητά σας και τα στοιχεία κάρτας πληρωμής. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να προωθήσουμε τέτοιες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας. 

1.6 Η Betonalfa έχει το δικαίωμα να ορίσει Παρόχους Πληρωμών ώστε να ενεργήσουν, να λάβουν και/ή να καταβάλλουν χρήματα για λογαριασμό της Betonalfa.

1.7 Οι πελάτες μπορούν να έχουν ένα μόνο λογαριασμό. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση πολλαπλών λογαριασμών. Εύλογη υποψία ότι περισσότεροι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται από ή/και προς όφελος του ιδίου προσώπου παρέχει το δικαίωμα  σε φραγή όλων των λογαριασμών εκτός από αυτόν στον οποίο θα μεταφερθεί το υπόλοιπο αφού καλυφθούν οι σχετικές αναλήψεις. Όλα τα κέρδη, μπόνους και δωρεάν στοιχήματα καθώς και τα κέρδη που προέκυψαν από τα δωρεάν στοιχήματα θα ακυρωθούν. Συμμετοχή στο στοίχημα επιτρέπεται μόνο για προσωπικό σας όφελος

1.7 Οι πελάτες πρέπει να διατηρούν τα στοιχεία εγγραφής και λογαριασμού τους ανάλογα με τα ισχύοντα κάθε στιγμή. Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, παρακαλούμε όπως έλθετε σε Επικοινωνία μαζί μας. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων:, Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Ταυτότητα, Πλήρης Διεύθυνση, Στοιχεία Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου ενεργού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - e-mail) και σχετικές πληροφορίες πληρωμής. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά και αληθή. Αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη να εγγυηθείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι αληθείς, πλήρεις και ορθές. Με το παρόν κείμενο σας γνωστοποιείται ότι πραγματοποιούμε διαδικασίες επαλήθευσης, είτε οι ίδιοι είτε μέσω τρίτων, και ο λογαριασμός σας θα ακυρωθεί ή η λειτουργία του θα ανασταλεί  εάν βρεθείτε ότι παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

 

 

 1. 2. Στοιχεία Λογαριασμού2.1 Η Betonalfa επιτρέπει σε όλους τους πελάτες της να επιλέξουν το δικό τους όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Οι πελάτες πρέπει να διατηρούν αυτές τις πληροφορίες μυστικές και εμπιστευτικές, καθώς ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα στοιχήματα/πονταρίσματα που γίνονται στον λογαριασμό του και όποιες άλλες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε αυτόν. 

2.2 Τα στοιχήματα θα ισχύουν αν το όνομα χρήστη σας και ο κωδικός πρόσβασης έχουν εισαχθεί σωστά, με ή χωρίς δική σας έγκριση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή ποσά στον λογαριασμό σας. 


2.3 Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα στοιχεία κατόχου κάρτας και οποιαδήποτε άλλα ευαίσθητα δεδομένα δεν πρέπει ποτέ να αποστέλλονται σε εμάς μέσω αποκρυπτογραφημένου email. 

2.4 Μπορείτε να βλέπετε το τρέχον υπόλοιπο και το ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον έχετε κάνει είσοδο στον λογαριασμό σας μέσω της Ιστοσελίδας.

2.5 Ο κάτοχος ενός λογαριασμού δεν θα επιτρέπει σε οιοδήποτε άλλο άτομο, συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε ανηλίκου, να χρησιμοποιεί ή επαναχρησιμοποιεί τον Λογαριασμό του, να έχει πρόσβαση και/ή χρησιμοποιεί οιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες από την Ιστοσελίδα, να αποδέχεται οιοδήποτε Βραβείο, ή να έχει πρόσβαση και/ή να συμμετέχει στις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι κάποιος από τους πελάτες μας έχει επιτρέψει σε κάποιον τρίτο να χρησιμοποιήσει ή να επαναχρησιμοποιήσει τον Λογαριασμό του, διατηρούμε το δικαίωμα να φράξουμε προσωρινά τον λογαριασμό του πελάτη όπως ή/και να κλείσουμε άμεσα τον λογαριασμό αυτό. Όλα τα κέρδη, που προέκυψαν από την δραστηριότητα αυτή θα ακυρώνονται. 

2.6 Εάν εντοπιστεί ένας κάτοχος Λογαριασμού κάτω των 18 ετών, οποιαδήποτε κεφάλαια κατατέθηκαν καθώς και τυχόν χρήματα που προέκυψαν από κέρδη, από τον λογαριασμό αυτό θα παγοποιούνται και θα ενημερώνεται άμεσα η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Νοείται ότι η ευθύνη για παραχώρηση αληθών στοιχείων βαρύνει τον δικαιούχο του λογαριασμού.

 

 1. 3. Προσωπικά Στοιχεία


 2. Η εταιρεία θα τηρεί τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων συμπεριλαμβανομένου του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (125(I)/2018), αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε. Τα προσωπικά σας στοιχεία προωθούνται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας, ένα αντίγραφο της οποίας είναι διαθέσιμο κάνοντας κλικ εδώ.

 

 1. 4. Φραγή και Κλείσιμο4.α) Αν επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, παρακαλούμε όπως έλθετε σε Επικοινωνία μαζί μας.

4.β) Η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ή να βάλει φραγή στον λογαριασμό σας   . Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

(1) Η Betonalfa θεωρεί ότι έχετε χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα κατά τρόπο δόλιο ή για παράνομους και αντικανονικούς σκοπούς η κατά τρόπο απατηλό ή αποκτώντας αθέμητα πλεονέκτημα εις βάρος της Betonalfa.

(2) Ζητηθεί στην Βetonalfa από την αρμόδια Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή συνεπεία δικαστικής αποφάσεως, είτε το γεγονός αυτό έχει συμβεί ή η Betonalfa πιθανολογεί ότι το γεγονός αυτό τείνει να συμβεί.

(3) Αν τεθείτε υπό Πτώχευση

4.γ) Σε περίπτωση  που η φραγή ή κλείσιμο του λογαριασμού σας ανάγεται σε λόγο ως έχει η 4.β) ανωτέρο, θα ευθύνεστε για όλες τις απαιτήσεις, ζημιές, υποχρεώσεις, κόστη και έξοδα που πηγάζουν ή υφίστανται από την Betonalfa και θα αποζημιώνετε την Betonalfa κατ' απαίτηση για τέτοια Αιτήματα. Στις αναφερόμενες συνθήκες από το (1) έως το (3) παραπάνω, η Βetonalfa θα δικαιούται επίσης να παρακρατήσει μέρος ή όλα τα ποσά τα οποία θα είχαν διαφορετικά πληρωθεί ή θα ήταν υπό πληρωμή σε σας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κερδών ή μπόνους πληρωμών).

 

 

 

Γ. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ

 

 1. 1. Καταθέσεις και Στοιχήματα1.1 Μπορείτε να στοιχηματίσετε μόνο με το ύψος εκκαθαρισμένων ποσών που υπάρχουν στον λογαριασμό σας. Ανάλογα, αν θέλετε να τοποθετήσετε στοιχήματα, πρέπει να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες στο πως να κάνετε κατάθεση, ανάληψη και μεταφορά ποσών, παρακαλούμε ανατρέξτε στον τομέα Καταθέσεις/Αναλήψεις

1.2 Καταθέτοντας χρήματα στον λογαριασμό σας, μας δίνετε την εντολή και συμφωνούμε να τα κρατάμε, μαζί με οποιαδήποτε κέρδη, μόνο για τον σκοπό της χρησιμοποίησης αυτών των χρημάτων (α) για τοποθέτηση στοιχημάτων/πονταρισμάτων σε σπορ και (β) για διευθέτηση οποιωνδήποτε τελών ή χρεώσεων που μπορεί να συμβούν σε σχέση με την χρήση των υπηρεσιών μας (Σκοπός). Θα έχουμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε φραγή, να κλείσουμε τον λογαριασμό σας ή ακόμα   που δεν θα ξεπερνούν το 5% των καταθέσεων του εν λόγω λογαριασμού, αν αιτιολογημένα θεωρήσουμε ή έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι καταθέτετε χρήματα χωρίς να έχετε σκοπό να στοιχηματίσετε σε σπορ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να κάνουμε σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

1.3 Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου η Betonalfa εξακριβώνει ότι το όνομα κατόχου λογαριασμού διαφέρει από εκείνο που είναι καταχωρημένο στην Betonalfa, διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε φραγή στον λογαριασμό σας.

1.4 Όλα τα ποσά που κρατάμε για εσάς, διατηρούνται σε ξεχωριστά σχεδιασμένους τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών για να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον Σκοπό και η τράπεζα έχει λάβει γνώση αυτού. Πρέπει να επιστρέψουμε τα ποσά σε σας αν δεν χρησιμοποιούνται για τον Σκοπό.

Η τράπεζα έχει αναγνωρίσει ότι τα χρήματά σας κατέχονται σε εκείνους τους λογαριασμούς, αποκλειστικά για τον Σκοπό. Η τράπεζα έχει επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναμιγνύει χρήματα πελατών με άλλα χρήματα σε αυτούς τους λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας και ότι η ίδια δεν αξιώνει ουδεμία απαίτηση επί των χρημάτων αυτών.

Με βάση τα παραπάνω, σε περίπτωση χρεοκοπίας μας, τα χρήματά σας είναι διασφαλισμένα. Τα χρήματα θα ανήκουν σε σας και δεν θα προσέλθουν στα χέρια του εκκαθαριστή.

1.5 Όλα τα στοιχήματα θα υποβάλλονται νοουμένου ότι υπάρχουν επαρκή χρήματα στον λογαριασμό του παίκτη. Αν πιστωθούν ποσά στον λογαριασμό ενός πελάτη κατά λάθος, είναι ευθύνη του πελάτη να ειδοποιήσει την Betonalfa χωρίς καθυστέρηση. Η Betonalfa θα αναπληρώνει τέτοια ποσά με ρύθμιση λογαριασμού. 

1.6 Νοείται ότι η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα/ποντάρισμα που μπορεί να έχει γίνει ακούσια αποδεκτό όταν ο λογαριασμός δεν είχε επαρκή ποσά για να καλύψει το στοίχημα/ποντάρισμα. Νοείτε ότι τέτοιο στοίχημα δεν δε θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό αφού η Betonalfa δεν αποδέχεται στοίχημα δια πιστώσεως συμμορφούμενη με το άρθρο 59 (3) του περι-στοιχημάτων Νόμου.

1.7 Η Betonalfa δεν χρεώνει για καταθέσεις που γίνονται με Χρεωστική/Πιστωτική Κάρτα. Εντούτοις, παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι μερικοί εκδότες καρτών θεωρούν τις στοιχηματικές συναλλαγές ως πληρωμές με μετρητά και για τον λόγο αυτόν μπορεί να χρεωθείτε ένα τέλος προώθησης μετρητών. Εισηγούμεθα όπως απευθύνεστε  στον εκδότη της κάρτας σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

1.8 Δεχόμαστε μόνο πληρωμές σε ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ). Οποιαδήποτε πληρωμή λάβει η Betonalfa σε άλλο νόμισμα, θα μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ με βάση την Τρέχουσα ισοτιμία. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε ασφάλιστρα ανταλλαγής επιβαρύνουν εσάς.

1.9 Εφόσον χρησιμοποιείτε κάποια μέθοδο πληρωμής, της οποίας δεν είστε ο κάτοχος του λογαριασμού, ή/και χρησιμοποιήσετε κεφάλαια που δεν ανήκουν σε εσάς, συμπεριλαμβανομένου και μεθόδων πληρωμών που είναι κλεμμένες, αντιγραμμένες ή χωρίς την έγκριση του κατόχου, διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε την συναλλαγή ως άκυρη (όπως και τα αντίστοιχα κέρδη που προήλθαν από αυτή τη συναλλαγή).

 

 1. 2. Αναλήψεις2.1  Oι αναλήψεις θα προωθούνται στον λογαριασμό πληρωμής από τον οποίο έγιναν οι καταθέσεις. Οι αναλήψεις μπορούν να γίνονται μόνο στο όνομα του εγγεγραμμένου κατόχου λογαριασμού.

2.2 Οι αναλήψεις μπορούν να προωθηθούν κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή της ιστοσελίδας. Δεν υπάρχει κανένα καθορισμένο μέγιστο ποσό ανάληψης ανά ημέρα. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, παρακαλούμε ανατρέξτε στον τομέα Καταθέσεις/Αναλήψεις. Ως Εταιρεία θα καταβάλλουμε  κάθε προσπάθεια να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας όσον αφορά την επιθυμητή μέθοδο της ανάληψής σας. Δεν εγγυόμαστε ότι η επιθυμία σας θα πραγματοποιηθεί. Επομένως, ίσως χρειαστεί να προωθήσουμε και να πληρώσουμε αναλήψεις μέσω μίας διαφορετικής μεθόδου πληρωμής από εκείνην που επιλέχθηκε από εσάς ή/και να ακυρώσουμε τυχόν εκκρεμή αιτήματα αναλήψεων.


2.3 Αν η μέθοδος κατάθεσης του λογαριασμού είναι ένα κουπόνι/κωδικός (για παράδειγμα Paysafecard, Flexepin) και η αξία μιας κατάθεσης δεν παιχθεί εξ' ολοκλήρου προτού μια ανάληψη ζητηθεί, ή υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι μια σειρά στοιχημάτων που έχουν παιχθεί οδηγούν σε εγγυημένο κέρδος για τον πελάτη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ή όπου το σύνολο των στοιχημάτων καθορίζεται ως χαμηλού ρίσκου, η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μια απόδειξη αγοράς του κουπονιού, προτού προωθήσει οποιεσδήποτε αναλήψεις. 

2.4 Αν η αξία μια κατάθεσης δεν παιχθεί εξ ολοκλήρου προτού ζητηθεί μια ανάληψη, διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε χρέωση στον λογαριασμό σας ώστε να καλυφθούν όλα τα δικαιολογημένα κόστη που σχετίζονται εξίσου με την κατάθεση και την ανάληψη. Αν είναι απαραίτητο, η αξία της αιτούμενης ανάληψης μπορεί να μειωθεί ανάλογα. Επιπρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα ταυτοποίησης για όλες τις αναλήψεις δύναται να ζητηθούν σε αυτή την περίπτωση. Πρόσθετα διατηρούμε το δικαίωμα παρακράτησης κεφαλαίων από αναλήψεις εάν τα κεφάλαια αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν με ρητό σκοπό αυτόν της διεξαγωγής συναλλαγών στοιχημάτων.

2.5 Στην περίπτωση που πάνω από μία μέθοδος κατάθεσης έχει χρησιμοποιηθεί από τον Κάτοχο ενός Λογαριασμού, διατηρούμε το δικαίωμα να διασφαλίσουμε ότι τυχόν πληρωμές θα διεκπεραιωθούν σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για λόγους ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει τμηματικές πληρωμές σε μεθόδους πληρωμών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 

 

 

 1. 3. Άλλα3.1 Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να αντισταθμίσουμε οποιοδήποτε θετικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας έναντι οφειλόμενων ποσών από εσάς προς την Betonalfa ή οποιαδήποτε εταιρία του ομίλου Betonalfa. 

3.2  Η ευθύνη για συμπερίληψη στις φορολογικές αρχές βαραίνει τους παίκτες. 

3.3 Ο στοιχηματισμός μέσω διαδικτύου μπορεί να είναι παράνομος στην επικράτεια στην οποία βρίσκεστε. Αν είναι έτσι, δεν έχετε την έγκριση να χρησιμοποιείτε την κάρτα πληρωμής σας για να ολοκληρώσετε μια συναλλαγή. Εντούτοις, οιαδήποτε στοιχήματα/πονταρίσματα που γίνονται αποδεκτά από τέτοιες περιοχές θα ισχύουν - κερδίσουν ή χάσουν. 

 

 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 1. 1. Τοποθετώντας Στοιχήματα/Πονταρίσματα1.1 Η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ολόκληρο ή μέρος οποιουδήποτε στοιχήματος/πονταρίσματος ζητηθεί. Όλα τα στοιχήματα/πονταρίσματα τοποθετούνται με δικό σας ρίσκο και κρίση. 

1.2 Αποδεχόμαστε μόνο στοιχήματα online (συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω κινητών συσκευών ή αποθηκεύσιμων εφαρμογών σε μία κινητή συσκευή). Στοιχήματα/πονταρίσματα δεν γίνονται αποδεκτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ταχυδρομείο, email, κτλ.) και όπου θα λαμβάνονται, θα ακυρώνονται - κερδίσουν ή χάσουν. 

1.3 Είναι ευθύνη του πελάτη να εξασφαλίσει ότι τα στοιχεία των στοιχημάτων/πονταρισμάτων του είναι σωστά. Αφότου τα στοιχήματα/πονταρίσματα έχουν τοποθετηθεί, δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να αλλάξουν από τον πελάτη χωρίς την έγκριση της Betonalfa.

1.4 Τα χρήματά σας θα προωθούνται σε στοιχήματα/πονταρίσματα με τη σειρά που αυτά τοποθετούνται και δεν θα είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και/ή να αντιστρέψει οποιεσδήποτε συναλλαγές γίνονται μετά την τοποθέτηση ενός στοιχήματος/πονταρίσματος με τα χρήματα, είτε εκείνη τη στιγμή ή αναδρομικά. 

1.5 Ο χρήστης επιβεβαιώνει πως τη στιγμή που τοποθέτησε ένα ή περισσότερα στοιχήματα δεν είχε καμία απολύτως γνώση για την έκβαση των αντίστοιχων γεγονότων. Απαγορεύονται στοιχήματα σε γεγονότα στα οποία ο χρήστης, είτε έχει άμεση εμπλοκή, είτε έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Αν υπάρχει υπόνοια παράβασης αυτού του κανόνα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα και να αρνηθεί να πληρώσει τα κέρδη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να λάβει περαιτέρω δράση προκειμένου να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα της και να συμμορφωθεί με άλλους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της λήψης Νομικών μέτρων για ανάκτηση τυχόν καταβληθέντων ποσών.

 

1.6 Η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει όλα τα στοιχήματα σε ένα γεγονός, ή κάποια γεγονότα ως άκυρα αν αυτά προέρχονται από μια ομάδα χρηστών που φαίνεται πως είχαν γνώση της έκβασής τους και έδρασαν μαζί προκειμένου να εκμεταλλευτούν αυτή τη γνώση. π.χ. στοιχηματική σπείρα, εγκληματικό συνδικάτο/ .

 

 

 

 

 1. 2. Επιβεβαίωση Στοιχήματος/Πονταρίσματος2.1 Τα στοιχήματα/πονταρίσματα δεν θα είναι έγκυρα αν δεν υπάρχουν επαρκή ποσά στον λογαριασμό σας.

2.2 Για τηλεφωνικά στοιχήματα/πονταρίσματα, "επιβεβαίωση αποδοχής" θα λαμβάνεται μόνο αφού ο λειτουργός έχει ολοκληρώσει μια πλήρη ανάγνωση επιβεβαίωσης των στοιχείων του στοιχήματος/πονταρίσματος και επιβεβαιώσει στον πελάτη ότι το στοίχημα/ποντάρισμα έχει επιτυχώς τοποθετηθεί. 

2.3 Ένα στοίχημα/ποντάρισμα που αιτήστε θα είναι έγκυρο μόνο όταν γίνει αποδεκτό από τους διακομιστές της Βetonalfa. Κάθε έγκυρο στοίχημα/ποντάρισμα θα λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό συναλλαγής. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τη διευθέτηση οποιωνδήποτε στοιχημάτων/πονταρισμάτων τα οποία δεν εκδίδονται με έναν μοναδικό κωδικό συναλλαγής. Αν δεν είστε σίγουροι για την εγκυρότητα ενός στοιχήματος/πονταρίσματος, παρακαλούμε όπως ελέγξετε το ιστορικό του λογαριασμού σας ή έλθετε σε Επικοινωνία μαζί μας. 

2.4 Αντίθετα με τα παραπάνω, αν στοιχήματα/πονταρίσματα τοποθετούνται μέσω μιας πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, δεν είναι έγκυρα έως ότου έχουμε λάβει την πληρωμή εις ολόκληρον. Το στοίχημα/ποντάρισμα θα ακυρώνεται αυτόματα αν δεν έχουμε λάβει την πληρωμή πριν την έναρξη του αντίστοιχου γεγονότος.

2.5 Αμοιβαία συμφωνείτε ότι το ιστορικό συναλλαγών αποτελεί την τελική διευθέτηση στο σύνολο των έγκυρα υποβληθέντων στοιχημάτων.

 1. 3. Προσφορές3.1 Όλες οι προσφορές πελατών υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις (οι οποίοι θα γίνονται διαθέσιμοι στους πελάτες μέσω της Ιστοσελίδας) και περιορίζονται σε μία ανά άτομο, επιβεβαιωμένο με προσωπική ταυτότητα, διεύθυνση email και τηλεφωνικό αριθμό. 

3.2 Οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς παραβιάζεται ή υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σειράς στοιχημάτων από έναν πελάτη ή ομάδα πελατών (π.χ. όπου πανομοιότυπες μορφές στοιχηματισμού στο ίδιο γεγονός/αγορές έχουν παρατηρηθεί στους λογαριασμούς), που εξαιτίας ενός μπόνους κατάθεσης, ενισχυμένων πληρωμών, δωρεάν στοιχημάτων και στοιχημάτων χωρίς ρίσκο ή άλλης διαφημιστικής προσφοράς, οδηγούν σε εγγυημένα κέρδη για τον πελάτη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είτε ατομικά ή ως μέρος μιας ομάδας, η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πίσω το μπόνους τέτοιων προσφορών και είναι στην απόλυτη κρίση της να διευθετήσει στοιχήματα στις σωστές αποδόσεις, να ακυρώσει τα δωρεάν στοιχήματα και στοιχήματα χωρίς ρίσκο ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα χρηματοδοτήθηκε από το μπόνους κατάθεσης. Επιπλέον, η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει μια διαχειριστική χρέωση στον πελάτη μέχρι της αξίας του μπόνους κατάθεσης, του δωρεάν στοιχήματος και στοιχήματος χωρίς ρίσκο ή της επιπρόσθετης πληρωμής για την κάλυψη διαχειριστικού κόστους. Ακόμα δε, η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από οποιονδήποτε πελάτη να προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά έγγραφα ώστε η Betonalfa να ικανοποιηθεί κατά απόλυτη κρίση της για την ταυτότητα του πελάτη προτού πιστώσει οποιοδήποτε μπόνους, δωρεάν στοίχημα και στοίχημα χωρίς ρίσκο ή προσφορά στον λογαριασμό του πελάτη. 

3.3. Όλες οι προσφορές της Betonalfa προορίζονται για παίκτες ψυχαγωγίας (κρινόμενο από το ύψος των ποσών στοιχηματισμού και τη γενική μορφή του είδους των στοιχημάτων) και η Betonalfa μπορεί κατ' απόλυτη κρίση της να περιορίσει το δικαίωμα ενός πελάτη να συμμετάσχει εξ' ολοκλήρου ή μερικώς σε οποιαδήποτε προσφορά. 

3.4 Η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τη διαθεσιμότητα όποιας προσφοράς ή όλων των προσφορών σε οποιοδήποτε πελάτη ή ομάδα πελατών ανά πάσα στιγμή  .

3.5 Η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ακυρώσει οποιαδήποτε προσφορά πελατών ή προωθητική ενέργεια, δεδομένου ότι οι αλλαγές δεν αποτελούν ζημιά για τους πελάτες που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε τέτοια  . Νοείται ότι, οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους μιας προσφοράς θα τυγχάνουν προέγκριση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

3.6 Η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει και να αφαιρέσει οποιοδήποτε μπόνους σας πιστώθηκε αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί εντός έξι μηνών από τη στιγμή που σας δόθηκε.

3.7 Η κατάχρηση των μπόνους ή/και των Προσφορών περιλαμβάνει , χωρίς να περιορίζεται, τα ακόλουθα:

Α) Παραβίαση των όρων και Προϋποθέσεων των προγραμμάτων μπόνους, δωρεάν στοιχημάτων ή οποιαδήποτε άλλης προσφοράς

Β) Το άνοιγμα πολλαπλών λογαριασμών για την ενεργοποίηση πολλαπλών μπόνους.

Στην περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι ο Κάτοχος του λογαριασμού έχει καταχραστεί ή προσπάθησε να καταχραστεί ένα μπόνους ή μια προσφορά η Betonalfa έχει το δικαίωμα να:

α Ακυρώσει το μπόνους/προσφορά που έλαβε ο κάτοχος του λογαριασμού όπως και οποιαδήποτε κέρδη προέκυψαν από αυτό τον λογαριασμό και/ή

β Ανακαλέσει , αρνηθεί ή αφαιρέσει ένα μπόνους και/η

γ Αποκλείσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προϊόντα και/η

δ Αποκλείσει τον Κάτοχο του λογαριασμού από μελλοντικές προσφορές και/η

ε Προβεί στην μόνιμη φραγή του λογαριασμού του Κατόχου με άμεσο χαρακτήρα

 

 1. 4. Διευθέτηση και Πληρωμές4.1 Όλα τα στοιχήματα και πονταρίσματα υπόκεινται στους κανονισμούς προσφερόμενων στοιχημάτων της Betonalfa όπως αυτές αναφέρονται στο τέλος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

4.2 Η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει μια αγορά σε οποιαδήποτε στιγμή. Η Βetonalfa επίσης διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τα στοιχήματα σε οποιαδήποτε αγορά και χωρίς . Για παράδειγμα Εκμετάλλευση τεχνικού σφάλματος συστήματος. Αν παιχτούν επαναλαμβανόμενα στοιχήματα που υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια ή λόγω χρονοκαθυστέρησης παραμείνουν ανοιχτές αγορές σε γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί. Ακύρωση της συγκεκριμένης αγοράς από τα δελτία που παίχτηκαν.

4.3 Ο υπολογισμός ‘Επιστρέφει’ είναι για πληροφόρηση μόνο και όλα τα στοιχήματα θα υπολογιστούν χρησιμοποιώντας το ποσό/απόδοση στις αποδόσεις που γινονται δεκτές. Σε πολλαπλά στοιχήματα/παρολί με κενές (ή) επιλογές(ή) το ποσό του ‘Επιστρέφει’ μειώνεται ανάλογα. 

4.4 Αν ένας πελάτης συμπεριλαμβάνει μια μη-συμμετέχουσα ή άκυρη επιλογή σε ένα πολλαπλό στοίχημα/παρολί, το στοίχημα θα διευθετείται για τις υπόλοιπες επιλογές.

4.5 Τα κέρδη από διευθετημένα στοιχήματα προστίθενται στο υπόλοιπο του στοιχηματικού λογαριασμού σας. Ποσά/κέρδη που πιστώνονται σε λογαριασμό κατά λάθος δεν είναι διαθέσιμα για χρήση και η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συναλλαγές με αυτά τα ποσά και/ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού από τον λογαριασμό σας και/ή να αντιστρέψει τη συναλλαγή, εκείνη την στιγμή ή αναδρομικά. 

 

4.7 Όπου υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για μια σειρά στοιχημάτων που το καθένα περιλαμβάνει την ίδια επιλογή ή επιλογές και έχουν τοποθετηθεί από το ίδιο άτομο ή κοινοπραξία ατόμων, η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα ή να παρακρατήσει την πληρωμή κερδών όταν εκκρεμεί το αποτέλεσμα τέτοιας έρευνας.

4.8 Για γεγονότα όπου δεν υπάρχει καμία επίσημα δηλωμένη ώρα έναρξης, η διαφημιζόμενη ώρα έναρξης του γεγονότος θα εκλαμβάνεται ως τέτοια. Αν για οποιονδήποτε λόγο ένα στοίχημα γίνεται ακούσια αποδεκτό μετά την έναρξη ενός γεγονότος (άλλο εκτός από στοίχημα Σε-Εξέλιξη, υποδεικνυόμενο με σαφήνεια στην Ιστοσελίδα), κατά τη στιγμή που παίχθηκε το στοίχημα. Αν το αποτέλεσμα ενός γεγονότος/αγοράς είναι γνωστό, η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα, είτε είναι κερδισμένο ή χαμένο. Οι διαφωνίες αναφορικά με τους χρόνους που τοποθετούνται τα στοιχήματα, θα διευθετούνται χρησιμοποιώντας το ιστορικό συναλλαγών. Όλες οι ώρες που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα και/ή αναφέρονται σχετικά από το προσωπικό της Betonalfa, είναι σε Ώρα Κύπρου εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά.

4.9 Στοίχημα Σε-Εξέλιξη - όπου έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι ένα στοίχημα παίζεται αφότου το αποτέλεσμα ενός γεγονότος είναι ήδη γνωστό, ή το υφιστάμενο αποτέλεσμα είναι διαφορετικό ως το αναγραφόμενο Σε-εξέλιξη το στοίχημα ακυρώνετε είτε είναι κερδισμένο ή χαμένο

4.10 Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούμε να επικυρώσουμε το αποτέλεσμα μια συγκεκριμένης αγοράς (π.χ. εξαιτίας απώλειας ζωντανής εικόνας), όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

4.11 Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα της περαιτέρω έρευνας σε συνεργασία με  την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και την Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα στοιχήματα θα παραμένουν ανοιχτά.

 

 

 

 

 1. Ε. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 1. 1. Πληροφορίες και Περιεχόμενο1.1 Πληροφορίες προσβάσιμες από εσάς στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων, στατιστικών, αθλητικών δεδομένων και προγραμμάτων αγώνων, αποδόσεων και στοιχηματικών αριθμών) διατίθενται μόνο για την προσωπική σας χρήση, και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά. Δεν δίνεται καμία εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή τέτοιων πληροφοριών, για την εγκυρότητά τους ή για αποτελέσματα που λαμβάνονται από την χρήση της. Οι πληροφορίες δεν προορίζονται ως συμβουλές ή συστάσεις και παρέχονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σχετικά για την τοποθέτηση στοιχημάτων/πονταρισμάτων, τα οποία γίνονται με δικό σας ρίσκο και κρίση.

 

 

 

 

 1. 2. Ο Εξοπλισμός Σας2.1 Ο εξοπλισμός του υπολογιστή σας ή η συσκευή κινητού τηλεφώνου και η σύνδεση ίντερνετ μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση και/ή την λειτουργία της Ιστοσελίδας. Η Betonalfa δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή λάθη, ή ότι οι υπηρεσίες της Betonalfa θα παρέχονται χωρίς διακοπές. Η Betonalfa δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε σχετικές αποτυχίες ή θέματα που προκύπτουν εξαιτίας του εξοπλισμού σας, της σύνδεσης στο ίντερνετ, του διαδικτύου ή του πάροχου τηλεπικοινωνιάκων υπηρεσιών σας (συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, αν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε στοιχήματα ή πονταρίσματα, ή να δείτε και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα γεγονότα).

2.2 Για πελάτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Betonalfa (συμπεριλαμβανομένων αποθηκεύσιμων εφαρμογών)από το κινητό τηλέφωνο τους για να τοποθετούν στοιχήματα/πονταρίσματα, παρακαλούμε σημειώστε ότι η Betonalfa δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια δεδομένων από τη συσκευή κινητού τηλεφώνου στο οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό, και δεν θα είναι επίσης υπεύθυνη για οποιεσδήποτε χρεώσεις κλήσεων ή άλλες χρεώσεις προκύπτουν από την χρήση του λογισμικού.

 1. 3. Δικαιοχρησία3.1 Η Ιστοσελίδα και τα προϊόντα της Betonalfa μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της τοποθέτησης στοιχημάτων και πονταρισμάτων σε γεγονότα.

3.2 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα προς όφελος τρίτων μερών ή για οιονδήποτε παράνομο σκοπό.

3.3 Η Betonalfa θα αξιώνει ποινικές και αστικές κυρώσεις εναντίον οποιουδήποτε πελάτη εμπλέκεται σε δόλιες, ανέντιμες ή εγκληματικές πράξεις μέσω ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή τα προϊόντα της Betonalfa και η Betonalfa θα ειδοποιεί τις σχετικές αρχές, τόσο για την παρακράτηση όσο και για την αιτία και/ή την πληροφόρηση την οποία κατέχει και αποτελεί τον λόγο της παρακράτησης. Η Betonalfa θα αρνείται πληρωμή σε οιονδήποτε πελάτη όπου υπάρχουν υποψίες για οποιαδήποτε από τα παραπάνω ή όπου υπάρχουν υποψίες ότι μία πληρωμή έγινε προς όφελος κάποιου τρίτου. Ο πελάτης θα αποζημιώνει και θα είναι υπεύθυνος να πληρώσει στην Betonalfa, κατ' απαίτηση, όλα τα Αιτήματα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τον δόλο, την ανεντιμότητα ή την εγκληματική πράξη του πελάτη. 

 

 1. 4. Θέματα Λογισμικού και Τεχνολογίας4.1 Για να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα προϊόντα που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα, κατεβάζοντας οποιοδήποτε λογισμικό αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση των προϊόντων τους. 

4.2 Η χρήση της Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο βάση της ισχύουσας και ‘η ως εκ τροποποίησης της Νομοθεσίας

4.3 Με το παρόν, σας εκχωρούμε ένα προσωπικό, όχι αποκλειστικό και μη μεταφερόμενο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το σχετικό λογισμικό, για τον απόλυτο σκοπό της χρήσης/παιχνιδιού των προϊόντων στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.

(α) Δεν έχετε άδεια να: (i) εγκαταστήσετε ή φορτώσετε το λογισμικό σε ένα διακομιστή ή άλλη συσκευή δικτύου ή να ακολουθήσετε άλλα βήματα για να κάνετε το λογισμικό διαθέσιμο μέσω οποιασδήποτε μορφής ''bulletin board", online υπηρεσίας ή remote dial-in ή δικτύου άλλου προσώπου, (ii) υπο-αδειοδοτήσετε, μεταβιβάσετε, ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, μεταφέρετε ή αντιγράψετε (εκτός από ό,τι δηλώνεται ρητώς οπουδήποτε σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις) την άδειά σας για χρήση του λογισμικού ή να πραγματοποιείτε ή να διανέμετε αντίγραφα του λογισμικού, (ii) εισέλθετε, αποκτήσετε πρόσβαση ή προσπαθήσετε να εισέλθετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση ή να παρακάμψετε το σύστημα ασφαλείας της Betonalfa ή παρέμβετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στα αντίστοιχα προϊόντα ή την Ιστοσελίδα ή προσπαθήσετε να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στο λογισμικό και/ή άλλα προγράμματα ή στοιχεία, (iv) αντιγράψετε ή μεταφράσετε οποιαδήποτε έγγραφα χρήστη παρέχονται "online" ή σε ηλεκτρονική μορφή.

(β) Δεν κατέχετε το λογισμικό. Το λογισμικό κατέχεται και είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Betonalfa ή μιας τριτομερούς εταιρίας παροχής λογισμικού (ο "Πάροχος Λογισμικού"). Οποιοδήποτε λογισμικό και συνοδευτικά έγγραφα τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί στην Betonalfa είναι αποκλειστικά προϊόντα του Πάροχου Λογισμικού και προστατεύονται παγκοσμίως από τον νόμο περί κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση του λογισμικού από σας δεν σας δίνει την ιδιοκτησία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό. 

(γ) Στην περίπτωση σφαλμάτων επικοινωνίας ή συστήματος σε σύνδεση με την διευθέτηση λογαριασμών ή άλλων λειτουργιών ή στοιχείων του λογισμικού, ούτε η Betonalfa ούτε και ο Πάροχος Λογισμικού θα φέρουν οιαδήποτε ευθύνη προς εσάς ή προς οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος αναφορικά με τέτοιας μορφής σφάλματα. Η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση τέτοιων σφαλμάτων να αποσύρει όλα τα σχετιζόμενα προϊόντα από την Ιστοσελίδα και να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια για να τα διορθώσει.

(δ) Με το παρόν, αναγνωρίζετε ότι το πώς χρησιμοποιείτε το λογισμικό είναι έξω από τον έλεγχο της Betonalfa. Ανάλογα, φορτώνετε και χρησιμοποιείτε το λογισμικό με δικό σας ρίσκο. Η Betonalfa δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος σχετικά με την λήψη και/ή την χρήση του λογισμικού.

 

 

 1. 5. Περιεχόμενο Τρίτων ΜερώνΌπου η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες και πηγές τρίτων μερών, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την πληροφόρηση σας. Η Betonalfa δεν έχει κανένα έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων ή πηγών, και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά ή για όποια ζημιά ή απώλεια μπορεί να προκύψει από την χρήση τους σε σχέση με σας. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου προς μια ιστοσελίδα τρίτου μέρους δεν αποτελεί προσυπογραφή στην ιστοσελίδα, προϊόν ή υπηρεσίες (όπου υπάρχουν) αυτού του τρίτου μέρους. 

 

 

 1. 6. Σφάλματα6.1 Η Betonalfa δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σφάλματα σχετικά με στοιχήματα ή πονταρίσματα συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου: (α) υπάρχει ένα Προφάνες Σφάλμα στις αντίστοιχες αποδόσεις/χάντικαπ/σύνολα όπως εμφανίζονται από την Betonalfa, (β) η Betonalfa συνεχίζει να δέχεται στοιχήματα ή πονταρίσματα σε αγορές που έχουν κλείσει ή φραγεί ή (γ) η Betonalfa εσφαλμένα υπολογίζει ή πληρώνει ένα ποσό διευθέτησης.

Ένα Προφανές Σφάλμα  συμβαίνει όταν οι τιμές είναι (α) ουσιαστικά διαφορετικές από αυτές που ήταν διαθέσιμες στην γενική αγορά, την στιγμή που το στοίχημα τοποθετήθηκε ή (β) καθαρά εσφαλμένες δεδομένης της πιθανότητας να συνέβη το γεγονός όταν το στοίχημα τοποθετήθηκε.

 
6., όταν ένα Προφανές Σφάλμα εξακριβωθεί, η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα  , να ακυρώσει οποιαδήποτε σχετικά με το γεγονός στοιχήματα.

6.3 Λάθος Μέτρημα/Γραμμή/Χάντικαπ/Σύνολο/Αγορά - Πριν την έναρξη ενός γεγονότος, Σε-Εξέλιξη ή μετά το γεγονός, όταν ένα Προφανές Σφάλμα εξακριβωθεί, η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα  να ακυρώσει οποιαδήποτε σχετικά με το γεγονός στοιχήματα.

6.4 Λάθος Στοιχεία Γεγονότος - Όπου αναφέρεται λάθος παίκτης ή ομάδα στον τίτλο ενός γεγονότος, η Betonalfa διατηρεί το δικαίωμα  , να ακυρώσει οποιαδήποτε σχετικά με το γεγονός στοιχήματα.


6.5 Εκπρόθεσμα Στοιχήματα - Αν για οποιοδήποτε λόγο, ένα στοίχημα πριν την έναρξη γεγονότος γίνει ακούσια αποδεκτό κι ενώ ο αγώνας ή το γεγονός έχει ήδη ξεκινήσει, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

 

 1. 7. Άλλα7.1 Η Betonalfa παρακολουθεί ενεργά την κίνηση από και προς τις ιστοσελίδες της. Η Betonalfa διατηρεί δε το δικαίωμα κατά απόλυτη κρίση της να αποτρέψει την πρόσβαση όπου υπάρχει ένδειξη στοιχείων ή βρεθεί αυτόματη ή ρομποτική δραστηριότητα.

7.2 H Betonalfa μπορεί να αλλάξει ή να μετατρέψει τα προιόντα που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ενημερώνετε ο παίκτης. Νοείτε ότι όποιαδήποτε αλλαγή θα τυγχάνει εκ των προτέρων την προέγκριση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.


7.3 Κατά διαστήματα, ολόκληρη ή μέρος της Ιστοσελίδας μπορεί να μην είναι διαθέσιμη προς χρήση από εσάς εξαιτίας αναβάθμισης και/ή αλλαγής ή μετατροπής οποιωνδήποτε προϊόντων στην Ιστοσελίδα.

 

 

 

 

ΣΤ. Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

 

 

 1. 1. H Betonalfa δεν αποδέχεται οποιαδήποτε νομική ευθύνη, υπαιτιότητα για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες που θεωρούνται ή εκλαμβάνονται να έχουν προκύψει σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της (από την χρήση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της από οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιαδήποτε σφάλματα ή παραλήψεις στο περιεχόμενο).

  2. Η Betonalfa, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή ακεραιότητα του υλικού στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή άλλες ανακρίβειες, ή πληροφορίες εκτός χρόνου. Η Betonalfa δεν φέρει καμία υποχρέωση για την ανανέωση τέτοιου υλικού. Το υλικό στην Ιστοσελίδα παρέχεται "ως είναι", χωρίς οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους οιασδήποτε μορφής.
 2. 3. Το μέγιστο της νομική ευθύνης της Betonalfa δεν υπερβαίνει :
  (α) της αξίας των υποβληθέντων στοιχημάτων, νοουμένου ότι αυτό δεν υπερβαίνει το μέγιστό ποσό αποπληρωμής ανά αγορά
  (β) €5.000 σχετικά με οποιαδήποτε άλλη ευθύνη.

  4. Η Betonalfa δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη για : 

  (α) άμεση ζημία όπως απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια περιουσίας

  (β) έμμεση ζημία όπως απώλεια εργασίας, απώλεια ευκαιρίας ανέλιξης

 

 

 

 

Ζ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΑΣ 1. 1. Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας προστατεύονται από διεθνείς νομοθεσίες κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων είναι η Betonalfa, οι συνεργάτες της ή άλλα τρίτα μέρη-αδειολήπτες. 

  2. Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρίας, καθώς και λογότυπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικά ονόματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένης της Betonalfa. 

  3. Στον βαθμό που απαιτείται, εκτός από την χρήση ενός προϊόντος για τον σκοπό της τοποθέτησης στοιχημάτων ή πονταρισμάτων, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αποθηκευθεί, μετατραπεί, αντιγραφεί, δημοσιευθεί ξανά, φορτωθεί, αναρτηθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί, κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ή να συμπεριληφθεί σε οιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών και/ή λογισμικού χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. 

  4. Αν κάνετε χρήση ενός προγράμματος που σας επιτρέπει να ανεβάζετε υλικό, πληροφορίες, σχόλια, αναρτήσεις ή άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα (''Περιεχόμενο Χρήστη"), τότε το Περιεχόμενο Χρήστη θα θεωρείται ως μη-εμπιστευτικό και μη-αποκλειστικό και η Betonalfa έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει, διανείμει και γνωστοποιήσει σε τρίτα μέρη οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη για οιονδήποτε σκοπό. Η Betonalfa έχει επίσης το δικαίωμα να γνωστοποιήσει την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι Περιεχόμενο Χρήστη, αναρτημένο ή ανεβασμένο από εσάς στην Ιστοσελίδα, συντελεί σε παραβίαση των δικαωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους ή του δικαιώματός τους απορρήτου. Η Betonalfa έχει το δικαίωμα να αποσύρει, αλλάξει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που πραγματοποιείτε στην Ιστοσελίδα. 

  5. Οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της απαγορεύεται αυστηρώς.

 

 

 

 1. Η. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 1. 1. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής για Cookies, αποτελούν σύμβαση-συμφωνία μεταξύ της Βetonalfa και εσάς την οποία καταρτίζετε με ελεύθερη βούληση σας. Πρόσθετα συμφωνείτε ότι αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα στερείστε του δικαιώματος λήψης οιονδήποτε νομικών μέτρων για παραστάσεις προσώπου άλλου από τα ρητά αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο.

  2. Σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη στην επιβολή, άσκηση ή δίωξη οιουδήποτε δικαιώματος, προνομίου, αιτήματος προερχόμενου υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή από τον νόμο, δεν θα θεωρείται ή ερμηνεύεται ως αποποίηση αυτού ή όποιου άλλου δικαιώματος, προνομίου ή αιτήματος αναφορικά με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, και δεν θα λειτουργεί έτσι ώστε να εμποδίζει την επιβολή αυτού ή όποιου άλλου δικαιώματος, προνομίου ή αιτήματος σε οιονδήποτε χρόνο καταστεί επιθυμητό. 

  3. Τα δικαιώματα και οι προσφυγές που παρέχονται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι αθροιστικά και (εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις) δεν εξαιρούν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα για λήψη νομικών μέτρων.

  4. Αν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων βρεθεί, από οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδιο διοικητικό σώμα στην Κύπρο να μην είναι έγκυρη ή μη επιβαλλόμενη, τέτοια ακυρότητα ή μη δυνατότητα επιβολής δεν θα επηρεάζει τις άλλες διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι οποίοι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ. 

  5. Θα υποχρεούστε σε επικύρωση των εγγράφων που από καιρού εις καιρό θα ζητηθεί από την Betonalfa να προβείτε, συμφώνως των Όρων και Προϋποθέσεων που καθορίζονται υπό της παρούσας συμφωνίας ή/και της κείμενης Νομοθεσίας.

6.Η Βetonalfa θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για μη παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων. Παρόλα αυτά δε θα είναι υπεύθυνη για καθυστέρηση στην εκτέλεση, ή σε αποτυχία εκτέλεσης, υποχρεώσεών της αν τέτοια καθυστέρηση ή αποτυχία προέρχεται από γεγονότα, συνθήκες ή αιτίες πέρα από τον λογικό έλεγχό της, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) οιονδήποτε βλαβών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, βλαβών ηλεκτροδότησης, βλαβών σε hardware ή software (λογισμικό) υπολογιστή τρίτων μερών, φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, πλημμύρας, κακοκαιρίας, lock-outs, τρομοκρατικής ενέργειας και πράξεις της κυβέρνησης ή άλλων αρμόδιων αρχών, όπως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο ανωτέρας βίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος εκτέλεσης θα επιμηκύνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο κατά το οποίο η εκτέλεση της υποχρέωσης έχει καθυστερήσει ή αποτύχει. 

7. Η Βetonalfa μπορεί να εκχωρεί, μεταφέρει, χρεώνει, υπο-αδειοδοτεί ή συμφωνεί   με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεδομένου ότι αυτό δεν παραβιάζει τον νόμο, τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και αφού λάβει την προγενέστερη έγκριση της.

8. Για να δοθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση υπό αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να είναι γραπτή, στα Ελληνικά  και μπορεί να παραδοθεί ανά χείρας, με ταχυδρομείο, μέσω email ή φαξ στην δηλωθείσα κατά το χρόνο ανοίγματος λογαριασμού διεύθυνση και/ή φαξ και/ή ηλεκτρονική διεύθυνση και/ή σε οποιαδήποτε ανανεωθείσα κατά τον ίδιο τρόπο από τον αποστολέα.

9. Τα Παραρτήματα, η Πολιτική Απορρήτου, η Πολιτική για Cookies, οι Κανόνες και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο αναφέρεται ρητώς σε αυτά, καθώς και οποιεσδήποτε αναρτημένες οδηγίες ή κανόνες στην Ιστοσελίδα, συγκροτούν ένα πλήρες μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και θα έχουν επίδραση ως οριζόμενα εις ολόκληρον σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Στην περίπτωση οποιασδήποτε αντιφατικότητας ανάμεσα στο κύριο μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και στα Παραρτήματα, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική γιαCookies, τους Κανόνες και/ή οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αναφέρεται ρητώς σε αυτά, καθώς και οποιεσδήποτε αναρτημένες οδηγίες ή κανόνες στην Ιστοσελίδα, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, το κύριο μέρος υπερισχύει.

 

 

 

 Θ. ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 1. Αν έχετε κάποιο παράπονο μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο support@betonalfa.com.cy


 2. 2. Αν υπάρχει οποιοδήποτε αίτημα ή διαφωνία από μια προηγούμενη ή τρέχουσα συναλλαγή, παρακαλούμε όπως έλθετε σε Επικοινωνίαμαζί μας . Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένος με την επίλυση του παραπόνου σας, έχετε το δικαίωμα, δυνάμει της Οδηγίας 20/2017, να το προωθήσετε στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου στη διεύθυνση: Γωνιά Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία και τηλέφωνο 0035722601215. (email: info@nba.gov.cy).
 3. 3. Διευθέτηση των στοιχημάτων/πονταρισμάτων σε Αμερικάνικα αθλήματα: Σε όλες τις περιπτώσεις, τα στοιχήματα/πονταρίσματα σε Αμερικάνικα αθλήματα θα διευθετούνται χρησιμοποιώντας στατιστικά και αποτελέσματα, όπως αυτά παρέχονται από τον αρμόδιο αθλητικό φορέα κάθε αθλήματος (τα προφανή σφάλματα εξαιρούνται). Οι αντίστοιχοι αθλητικοί φορείς έχουν εως ακολούθως: NFL, NCAAF, CFL, NBA, NCAAB, NHL, MLB, NASCAR, MLS και το PGA tour. 

  4. Όλοι οι ισχύοντες Κανονισμοί, Όροι και Προϋποθέσεις συμβατικής ή μη φύσης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 4. 5. Αμετάκλητα συμφωνείτε ότι αποκλειστική δικαιοδοσία για επίλυση διαφορών υπόκεινται στη διαδικασία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 

 1. Ι. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ BETONALFAΕυρώ (EUR) 

 

 

Προσοχή: Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια είναι πιθανό να έχει οικονομικές επιπτώσεις και να προκαλέσει εθισμό