Συμφωνία για την αποθήκευση των Διαπιστευτηρίων του Κατόχου Κάρτας

1. Η Συμφωνία αυτή για την Αποθήκευση των Διαπιστευτηρίων του Κατόχου της Κάρτας (εφεξής η "Συμφωνία") συνάπτεται μεταξύ σας (στο εξής αναφερόμενος ως ο "Κάτοχος Κάρτας") και της Bet on Alfa LTD, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και με εγγεγραμμένο γραφείο στη διεύθυνση Λεωφόρος Κένεντυ 70, 1ος όροφος, 1076 Λευκωσία, με αριθμό εγγραφής εταιρείας - 237951 (εφεξής ο "Έμπορος"). 2. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο " Συναλλαγές COF από τον Κάτοχο Κάρτας ", εκφράζετε την πλήρη συγκατάθεση σας όσον αφορά τη Σύμβαση αυτή και εξουσιοδοτείτε τον Έμπορο και τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του να αποθηκεύσει το όνομα, το επώνυμο σας, την ημερομηνία λήξης της κάρτας και τον αριθμό PAN (εφεξής τα «Αποθηκευμένα Διαπιστευτήρια (COF)») και να ξεκινήσουν να διεξάγουν συναλλαγές εκ μέρους σας (εφεξής οι "Συναλλαγές COF που Κινούνται από τον Έμπορο") και/ή να επεξεργαστείτε συναλλαγές που έχετε κινήσει εσείς οι ίδιοι (εφεξής οι " Συναλλαγές COF που Κινούνται από τον Κάτοχο Κάρτας"),  χρησιμοποιώντας τα Αποθηκευμένα Διαπιστευτήρια, όπως αναφέρεται πιο κάτω. 3. Γνωστοποιήσεις από τον Έμπορο: 3.1. Τα Διαπιστευτήρια σας θα χρησιμοποιηθούν για: Συναλλαγές COF που Κινούνται από τον Κάτοχο Κάρτας. 3.2. Περιγραφή υπηρεσιών: αθλητικά στοιχήματα σε απευθείας σύνδεση. 3.3. Καθορισμένη ημερομηνία ή διάστημα μεταξύ της Συναλλαγής: Δεν εφαρμόζεται 3.4. Περιστατικό το οποίο θα ενεργοποιήσει τη Συναλλαγή: αναπλήρωση του λογαριασμού χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Γρήγορων Πληρωμών χρησιμοποιώντας τα αποθηκευμένα στοιχεία της κάρτας στη σελίδα πληρωμών. 4. Στην επιβεβαίωση της συναλλαγής θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες λεπτομέρειες σχετικά με τη Συμφωνία αυτή: αριθμός κάρτας, ποσό συναλλαγής, προσαυξήσεις (εάν εφαρμόζονται), νόμισμα συναλλαγής, ημερομηνία συναλλαγής, κωδικός εξουσιοδότησης, τοποθεσία του Εμπόρου. 5. Θα ενημερωθείτε για οποιεσδήποτε αλλαγές που θα διενεργηθούν στη Συμφωνία αυτή 7 (επτά) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών αυτών σε σχέση με τις προγραμματισμένες (σε σταθερά, τακτά χρονικά διαστήματα) Συναλλαγές COF που Κινούνται από τον Έμπορο και 2 (δύο) εργάσιμες ημέρες πριν οι συναλλαγές αυτές να τεθούν σε ισχύ σε σχέση με τις Συναλλαγές COF που Κινούνται από τον Έμπορο οι οποίες δεν είναι προγραμματισμένες ή σε σχέση με τις Συναλλαγές COF που Κινούνται από τον κάτοχο κάρτας. 6. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε τον Εμπόριο σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στα Αποθηκευμένα Διαπιστευτήρια τουλάχιστον 7 (επτά) εργάσιμες ημέρες πριν από την επόμενη Ημερομηνία Συναλλαγής. 7. Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά από την επιτυχή εξουσιοδότηση (ή την επαλήθευση λογαριασμού) από τον εκδότη της κάρτας σας και τη λήψη από τον Έμπορο της συγκατάθεσης σας όσον αφορά τη Συμφωνία αυτή και θα είναι έγκυρη μέχρι να τερματιστεί από εσάς ή από τον Έμπορο σύμφωνα με την Πολιτική Ακύρωσης. 8. Οι πολιτικές Ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων του Εμπόρου είναι προσβάσιμες ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.betonalfa.com.cy/sports#terms. 9. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη Συμφωνία αυτή, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@betonalfa.com.cy.

Προσοχή: Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια είναι πιθανό να έχει οικονομικές επιπτώσεις και να προκαλέσει εθισμό