1.  

  1.Nομική Βάση και σκοποί επεξεργασίας:

   

  Για την υποβολή στοιχήματος στον ιστότοπο της εταιρείας μας και τη σχετική σύναψη και εκτέλεση σύμβασης είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής νέου λογαριασμού. Η επεξεργασία τους επομένως γίνεται δυνάμει του άρθρου 6 (1) (β) του πιο πάνω Κανονισμού, συγκεκριμένα για σκοπούς σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης αλλά και δυνάμει του άρθρου 6(1)(γ) του Κανονισμού, δηλαδή προς συμμόρφωση με υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην εταιρεία μας εκ του Νόμου, συγκεκριμένα τα Άρθρα 54-59 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, τα οποία απαιτούν την εγγραφή και διατήρηση λογαριασμού παίκτη άνω των 18 ετών. Τα δεδομένα αυτά καθώς και η στοιχηματική σας δραστηριότητα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε ανωνυμοποιημένη μορφή, για στατιστικούς σκοπούς, όσον αφορά τις ανάγκες και την αγοραστική συμπεριφορά του πελατολογίου μας δυνάμει του άρθρου 6 (1) (στ) του εν λόγω Κανονισμού, δηλαδή για την εξυπηρέτηση έννομων συμφερόντων μας, τα οποία είναι η ως άνω στατιστική ανάλυση, η δυνατότητα αναγκαίας επικοινωνίας και διατήρηση επαφής με τους πελάτες μας για σκοπούς ενημέρωσης για τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες μας, αποτροπής της απάτης ή επίλυσης προβλημάτων χωρίς να επεμβαίνουμε δυσανάλογα στην ιδιωτικότητα σας. Επίσης, μπορεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για οποιοδήποτε σκοπό μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας δυνάμει του Άρθρου 6(1)(α) του Κανονισμού, όπως για την απευθείας προώθηση των υπηρεσιών μας ή για την ανταπόκριση μας σε επικοινωνία η οποία επιχειρήθηκε από εσάς ή για τη κοινοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού στον οποίο λάβατε μέρος. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε δοθείσα συγκατάθεση οποτεδήποτε το επιθυμείτε ενημερώνοντας σχετικά τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας και σε μια τέτοια περίπτωση, η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης δεν θα επηρεαστεί.

   

  Μετά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού παίκτη, θα ζητήσουμε και συνελλέξουμε αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας σας καθώς και αποδεικτικά της διεύθυνσης σας, όπως είναι μια κατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας προς αποστολή υπερκείμενου συνδέσμου (λινκ) το οποίο θα κληθείτε να πατήσετε προς επιβεβαίωση της δημιουργίας λογαριασμού, ταυτοποίησης πελάτη, επιβεβαίωσης της εγκυρότητας της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παίκτη και αποφυγής δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών παίκτη.  Η επεξεργασία αυτή γίνεται δυνάμει του Άρθρου 6(1)(γ) του Κανονισμού, δηλαδή για σκοπούς συμμόρφωσης μας τη νομοθεσία που αφορά στη καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και με τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2012 και είναι ως εκ τούτου, υποχρεωτική. Στην ίδια νομιμοποιητική βάση, θα προβούμε σε επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων προς επαλήθευση της ταυτότητας, ηλικίας και διεύθυνσης σας κατά τη πληρωμή ποσού από τον λογαριασμό παίκτη.

   

   

  2.Τρόπος και Χρόνος αποθήκευσης

   

  Τα προσωπικά δεδομένα σας ως επί το πλείστο καταχωρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο λογισμικό της εταιρείας μας που υποστηρίζει την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού στοιχήματος και αποθηκεύονται υπό συνθήκες ασφάλειας σε ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε εξυπηρετητές (servers) οι οποίοι ευρίσκονται στην Κύπρο. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε εν ενεργεία λογαριασμό παίκτη με την εταιρεία μας καθώς και για χρονικό διάστημα μετά την ακύρωση λογαριασμού ή τη τελευταία συναλλαγή σε αυτό, όπως τυχόν καθορίζεται από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή ως είναι αναγκαίο για σκοπούς χειρισμού πιθανών νομικών διαφορών μεταξύ παίκτη και της εταιρείας μας και συμμόρφωσης της εταιρείας μας με τη φορολογική νομοθεσία, τον περί στοιχημάτων νόμο του 2012 και το νόμο που αφορά στη καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

   

  1. Κατηγορίες Αποδεκτών

   

  Η επεξεργασία είναι απόρρητη και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβάλλεται υποχρεωτικά στα πλαίσια νόμιμης υποχρέωσης της Εταιρείας που προκύπτει από ειδική νομοθεσία ή απαιτείται από αρμόδια αρχή ή δικαιολογείται, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του πιο πάνω Κανονισμού ή δοθεί προηγουμένως η ρητή σας συγκατάθεση ή όπως αναφέρεται στην αμέσως επόμενη πρόταση. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι προσφέρουν αναγκαίες προς την εταιρεία μας υπηρεσίες όπως πάροχοι ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικών, δικηγόροι, λογιστές, μεταφορείς δεμάτων/αλληλογραφίας (messengers) και πάροχοι υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών.

   

  1. Τα δικαιώματά σας

   

  Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, παράδοσης των δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και μεταφορά αυτών σε άλλο φορέα καθώς και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που απορρέουν από τον πιο πάνω Κανονισμό.

   

  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε θιγεί από οποιαδήποτε παραβίαση του Κανονισμού, δικαιούστε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   

  1. Περισσότερες πληροφορίες

   

  Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, στην πολιτική προστασίας της εταιρείας μας στην διεύθυνση https://www.betonalfa.com.cy/sports#privacy

   

  Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, Ka Χριστιάνα Μάρκου,Markoy & Co LLC Cyprus Law Office διεύθυνση:Αμφιπόλεως 2, Markou Tower, Γραφείο 201, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ: 22-377863, fax:22-377860 email: dpo@betonalfa.com.

   

   

   

   

   

Προσοχή: Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια είναι πιθανό να έχει οικονομικές επιπτώσεις και να προκαλέσει εθισμό